Táborový řád

TÁBOROVÝ ŘÁD stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí, dále jen táborníků.

Základní povinnosti

Denní režim 

Stravování a hygiena

V přírodě vytráví, proto se najezte do syta!

Bezpečnost

Odměny a tresty

Právo a povinnost každého táborníka

Kdykoli budeš mít nějaký problém, trápení, nejasnost, dotaz, nápad,...apod. neboj se přijít za kýmkoliv z vedoucích !!! 

* Porušení tohoto zákazu může být důvodem pro vyloučení z tábora.** Pouze v nezbytných případech se přistupuje k trestům.